Päivitetty 8.3.2016

Rekisterin pitäjä

Ropecon ry
c/o Kalle Kivimaa
Lummetie 26 A, 01300 Vantaa
040 500 7717
kalle.kivimaa@iki.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Kalle Kivimaa
Lummetie 26 A, 01300 Vantaa
040 500 7717
tuki@ropecon.fi

Rekisterin nimi

Ropecon-tapahtuman vapaaehtoisen työvoiman ja ohjelmanjärjestäjien rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterissä pidetään kirjaa Ropecon-tapahtuman vapaaehtoisesta työvoimasta ja ohjelmanjärjestäjistä. Rekisteriä käytetään työvuorolistojen tekemisessä, yhteydenotoissa ja ohjeiden postituksissa.

Rekisterin perusteella muodostetaan sähköpostilistoja ohjeiden postitusta ja muuta tapahtumaa koskevaa tiedotusta varten. Rekisterin tiedoista muodostetaan tapahtuman julkinen ohjelmalistaus (listauksessa on ainoastaan kyseisen ohjelman järjestäjän nimi, ei muita henkilötietoja). Rekisteristä tulostetaan tapahtuman ajaksi yhteystieto- ja työvuorolistat työpistevastaavien ja työntekijöiden käyttöön. Listat sisältävät tällöin nimen, puhelinnumeron, työtehtävät ja työvuorot.

Rekisterissä säilytetään henkilön kaikki tiedot tapahtumaa seuraavan vuoden syyskuuhun asti. Tämän jälkeen rekisterissä säilytetään henkilön nimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite ja työtehtävien laatua sekä järjestettyä ohjelmaa koskevat tiedot. Muut tiedot hävitetään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, syntymävuosi, yhteystiedot, tehtävät tapahtumassa sekä järjestetty ohjelma. Lisäksi tallennetaan työtehtävien kestoon liittyviä tietoja, kuten työtuntien määrä ja niistä seuraavien etuuksien määrä. Henkilön ilmoituksen perusteella tallennetaan myös tieto voimassaolevasta järjestyksenvalvojakortista.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään, joko työvoimaksi tai ohjelmanjärjestäjäksi ilmoittautumisen yhteydessä täytettävällä lomakkeella tai muutoin kysymällä.

Säännön mukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tapahtuman järjestäjien ulkopuolelle.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu yhdistyksen omalle palvelintietokoneelle. Rekisterin käyttämiseen ovat oikeutettuja vain määritellyt tapahtuman järjestäjät. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksin.