Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin nimi
Ropecon ry:n henkilö- ja kannatusjäsenrekisteri

Rekisterin ylläpitäjä
Ropecon ry,
Lummetie 26A, 01300 Vantaa

Rekisteristä vastaava henkilö
Heidi Säynevirta, heidi.saynevirta@helsinki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään jäsenille viestimiseen.

Rekisterin sisältö

Mikäli henkilö ei maksa jäsenmaksuaan kalenterivuoden aikana, hänen tietonsa poistetaan seuraavana vuonna jäsenrekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset lähteet
Jäsenet itse antavat tietonsa hakiessaan jäsenyyttä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Ropecon ry:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutus tai tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tämä on sähköinen rekisteri. Rekisteriä saavat käyttää vain rekisterin omistaja sekä omistajan valtuuttamat henkilöt, joilla on tehtäviensä vuoksi tarpeellista päästä tarkastelemaan rekisterin tietoja. Rekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.