Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §, EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Rekisterin nimi
Ropecon ry:n henkilö- ja kannatusjäsenrekisteri

Rekisterin ylläpitäjä
Ropecon ry,
Maininkitie 21 A 18, 02320 Espoo

Rekisteristä vastaava henkilö
Emi Maeda, emi.maeda@ropecon.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään jäsenille viestimiseen.

Rekisterin sisältö

Mikäli henkilö ei maksa jäsenmaksuaan kalenterivuoden aikana, hänen tietonsa poistetaan seuraavana vuonna jäsenrekisteristä.

Tietojen säännönmukaiset lähteet
Jäsenet itse antavat tietonsa hakiessaan jäsenyyttä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Ropecon ry:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutus tai tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja saatetaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tämä on sähköinen rekisteri. Rekisteriä saavat käyttää vain rekisterin omistaja sekä omistajan valtuuttamat henkilöt, joilla on tehtäviensä vuoksi tarpeellista päästä tarkastelemaan rekisterin tietoja. Rekisterin tiedot on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.