Ropecon 2014 hakee ohjelmaa - Ropecon 2014 Call for Program

Ryhmään Uutiset kirjoittanut 2014-03-21 Tiedotus

Ropecon 2014 pelifestareille etsitään laadukkaita ja kiinnostavia esitelmiä, paneelikeskusteluja ja työpajoja harrastuskenttää koskettavista aiheista. Vuoden 2014 Ropeconin teema on valta ja toivoisimme teeman näkyvän ohjelmanumeroissa. Esimerkiksi vallan käyttö, miten valta liittyy erilaisiin pelimuotoihin, tai mitä eri vallankäytön muotoja peleissä on, ovat oivia tapoja lähestyä vuoden teemaa. Teemaa voi myös käsitellä hienovaraisemmin tai vain aihetta sivuuttaen.

 • Esitelmiä, paneeleita ja keskusteluja halutaan rooli-, lauta-, figu- ja korttipeleistä, larpeista, historianelävöittämisestä ja näihin liittyvistä ilmiöistä. Näkökulma voi olla järjestäjän tai osallistujan.
 • Työpajoissa valmistetaan proppeja tai opetellaan uusia ja hyödyllisiä taitoja. Työpajamateriaalit maksaa Ropecon (kohtuuden rajoissa: emme voi maksaa koko työpajamateriaalimaksua jos haluat järjestää ”näin teet kultaisia hevosia”-työpajan 24K kullasta).
 • Myös muunlaista ohjelmaa, kuten taistelu- ja muita näytöksiä sekä kategoriarajoja rikkovia pelejä otetaan vastaan.
 • Erityisesti huomioidaan aloittelijoille suunnattu tai sopiva ohjelma.
 • Ohjelmaideatkin otetaan vastaan! (Jos siis tiedät että joku muu voisi järjestää jotain)

Tarjottavasta ohjelmasta:

 • Ohjelmapaikan pituus on pääsääntöisesti joko 45 tai 105 minuuttia
 • Työpajat halutaan järjestettävän kaksi kertaa tapahtuman aikana

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 1.5. mennessä, mitä aiemmin, sen parempi: ohjelma@ropecon.fi Valitettavasti saatamme joutua rajoittamaan ohjelman määrää.

Valinnassa otetaan huomioon muun muassa se, kuinka hyvin ohjelmanumero sopii vuoden teemaan.

Kun ilmoitat ohjelmaa, täytä oheinen lomake ja lähetä se sähköpostisi mukana: Ohjelmalomake

Ropecon 2014 Call for Program

Ropecon is looking for interesting spoken program, panels and workshops pertaining to the hobby field of roleplaying.

The theme of this year’s Ropecon is”power” and we’d hope to see the effect of the theme also in the program. Be it about the use of power, the way that power connects to different forms of games or just the different forms of using power in games, all of the above are good examples on how to emphasize the theme in this year’s Ropecon. You can also touch the theme lightly or just brush it in your program.

 • Presentations, panels and discussions are wished for roleplaying-, board-, miniature- and card games, live-action roleplaying games, historical recreation or phenomenons relating to the above or the realities of modern day life. The chosen point of view can be that of the host or the audience.
 • New props and skills are learned and crafted in Workshops. The material costs for the workshops are paid by Ropecon (within reasonable limits).
 • Also other kinds of program, such as combat- and other demonstrations and games breaking category lines are more than welcome.
 • Especially welcome are program items pertaining beginners.
 • Ideas and suggestions for good program items are also happily accepted! (If you know a certain someone who could host something nice. We will then contact them.)

Guidelines for the program items:

 • The length of a program slot is usually either 45 OR 105 minutes.
 • Workshops should be held twice during Ropecon.

Signups and extra info by the 1st of May 2014, preferably before: ohjelma@ropecon.fi We may have to cut the amount of program accepted for Ropecon depending on the amount of signups. The program team will take the program item’s relation to this year’s theme (Power) into account when choosing program.

Sign up by filling out the form and send it to us via email: Program submission form.

© Ropecon ry 2011
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002