© Calum Macaulay

Kävijäkysely | Visitor Survey

Ropecon kerää jälleen jokavuotisen kävijäkyselyn!

Keräämme jokavuotisen kävijäkyselyn myös tänä vuonna! Kävijäkysely auttaa meitä parantamaan ja uudistamaan Ropeconia vuosi vuodelta, sekä ratkaisemaan mahdollisia ongelmia.

Kiitos osallistumisesta ja nähdään taas ensi vuonna!

Hyvää loppukesää toivottaen,
Ropeconin pääjärjestäjät sekä conitea!

Ropecon collects an annual visitor survey!

We are collecting the annual visitor survey this year as well! The visitor survey helps us to improve and renew Ropecon from year by year, as well as to solve possible problems that we have missed.

Thanks for participating and see you again next year!

Wishing you a good end of summer,
The main organizers of Ropecon and Conitea!